Maar liefst twee D-diploma’s bij fanfare Helpt Elkander voor Coen vd Venn en Nick Janssen

Gepubliceerd op 10 juli 2019 om 09:29

De muzikale loopbaan van jonge muzikanten wordt gemarkeerd door diverse belangrijke meetmomenten. Evenzo vele examens worden dan afgesloten met mooie diploma’s (A, B, C en D).

De muziekopleiding begint meestal met de blokfluitles waarna een fanfare-instrument kan worden gekozen. Naarmate de muziekles wordt voortgezet worden steeds hogere eisen gesteld. Weinig muzikanten bereiken dan ook het ultieme doel: het D-diploma. De laatste keer dat een lid van de Afferdse fanfare een D-diploma kreeg uitgereikt is al 10 jaar geleden. Nu zijn het in een keer maar liefst 2 muzikanten die dit hoge niveau bereiken.

Het afsluitende onderdeel van het D-examen is een openbaar praktisch examen. Op 5 juli hebben Coen vd Venn op slagwerk en Nick Janssen op trompet dit examen voor een talrijk publiek afgelegd. Dit alles gedeeltelijk met begeleiding van fanfare Helpt Elkander o.l.v. Eric Roefs. Na de prachtige uitvoeringen van diverse muziekstukken, met ook enkele solostukken, concludeerde de examencommissie, bestaande uit muziekdocenten verbonden aan de Bergense muziekstichting BBGB, dat de twee muzikanten ruimschoots een de exameneisen voldeden. Zij ontvingen dan ook een prachtig D-diploma. Hiermee is de fanfare weer op een hoger niveau getild en kan de vruchten plukken van de intensieve begeleiding van en investering in jonge muzikanten.

Ook de geslaagden met diploma's A, B en C kregen op deze avond het diploma dat zij op 22 juni 2019 behaald hadden. Namens de hele vereniging: Proficiat!

 

Foto's: Jos Zwart


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.