Coronavirus

Gepubliceerd op 6 april 2020 om 13:50

Op dit moment wordt ons land getroffen door een uitbraak van het coronavirus. De regering heeft daarom verschillende maatregelen opgesteld. Als vereniging passen wij ons ook aan. Vandaar heeft de vereniging het besluit genomen om de repetities en andere geplande activiteiten voorlopig af te lassen. Dit met het doel om verdere verspreiding te voorkomen. Momenteel weten wij nog niet wanneer we de repetities kunnen hervatten en zijn veel activiteiten al afgelast. Wanneer wij hier nieuws over hebben dan kunt u dat meteen terugzien via onze kanalen (website, Instagram en Facebook).

Voor nu wensen wij alle zieken veel beterschap en een spoedig herstel toe. 

Blijf gezond en let op elkaar!


«   »