Oud Papier Mededeling

Gepubliceerd op 11 juni 2024 om 08:00

Beste bewoners van Afferden, bij deze zetten wij i.v.m. enkele wijzigingen voor het ophalen in het buitengebied alle informatie m.b.t. het oud papier ophalen op een rijtje.

Binnen de bebouwde kom:

 

Buiten de bebouwde kom:

  • Even maanden: Oud papier wordt in de even maanden opgehaald vanaf 18:00 uur (per 1 januari 2024), i.v.m. de veiligheid van chauffeurs, veiligheid van de leden die het oud papier ophalen en de lengte van de route van het buitengebied hebben wij sommige bewoners in het buitengebied per brief geïnformeerd over het inzetten van verzamelpunten (per 13 juni 2024). Op die manier dragen we gezamenlijk bij aan het zo efficiënt en veilig mogelijk laten verlopen van de inzameling van het oud papier. In de afbeelding bij dit bericht is een kaart te vinden waar alle verzamelpunten van het buitengebied zijn weergegeven. De kaart is ook digitaal in te zien, via www.fanfarehelptelkander.nl/oud-papier. Alle verzamelpunten hebben een eigen letter en kleur. Het oud papier hoeft alleen op de verzamelpunten neergezet te worden, wanneer u niet direct aan de route woont (de oranje lijn op de kaart). U mag zelf kiezen bij welk verzamelpunt u uw oud papier plaatst.
    Wij verzoeken de bewoners aan de 'Maas-kant' van het Heukelom en Gening om het oud papier aan de kant van het fietspad te plaatsen. Bij het plaatsen van het oud papier graag rekening houden met toegankelijkheid van wegen/fietspaden/in-/uitritten e.d.
  • Oneven maanden: Oud papier kan worden aangeboden op het Regiobankplein, waar onze leden het vervolgens ophalen. Voor enkele bewoners geldt een uitzondering, zij zijn per brief apart geïnformeerd.

 

Kijk voor meer informatie op: www.fanfarehelptelkander.nl/oud-papier 
Bij vragen/opmerkingen horen wij dit graag via: secretaris@fanfarehelptelkander.nl 

 

Alvast bedankt voor de medewerking en uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Fanfare Helpt Elkander